چهارشنبه 30 بهمن 1398 _ 25 جمادى الثانية 1441 _ 19 فوریه 2020
فارسی | English
  امروز
چهارشنبه
بهمن 1398
30
قمری:25 جمادى الثانية 1441

میلادی:19 فوریه 2020
 
تاریخ : سه شنبه 19 خرداد 1394     |     کد : 41

شرايط ويژه سربازي براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش‌بنيان

شرايط ويژه سربازي براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش‌بنيان با همکاري بنياد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تدوين شد. به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دکتر سيد محمد صاحبکار خراساني گفت: مهم ترين فعاليت معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، تدوين و اجراي برنامه‌هاي حمايتي از شرکت‌هاي دانش‌بنيان است و طي چند سال گذشته، مشکلات مختلف شرکت‌هاي دانش‌بنيان مورد توجه اين معاونت بوده و اقداماتي مانند تهيه لايحه حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و پيگيري تصويب و اجراي آن عملي شده است.

شرايط ويژه سربازي براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش‌بنيان با همکاري بنياد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تدوين شد.
 به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دکتر سيد محمد صاحبکار خراساني گفت: مهم ترين فعاليت معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، تدوين و اجراي برنامه‌هاي حمايتي از شرکت‌هاي دانش‌بنيان است و طي چند سال گذشته، مشکلات مختلف شرکت‌هاي دانش‌بنيان مورد توجه اين معاونت بوده و اقداماتي مانند تهيه لايحه حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و پيگيري تصويب و اجراي آن عملي شده است.
دکتر صاحبکار افزود: .........  مشروح خبر


چاپ چاپ