تاریخ : يکشنبه 2 بهمن 1401
کد 181

یادگیری عمیق با پایتون

یادگیری عمیق با پایتون

یادگیری عمیق با پایتون ترجمه نورانی، گلزاری، قویدل ، رضوی
توضیحات
نویسنده: ترجمه نورانی، گلزاری، قویدل ، رضوی
ناشر: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ و نوبت نشر: اول-1399
تعداد صفحات: 454