تاریخ : شنبه 18 دي 1400
کد 155

آئین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان)

قابل توجه روسای دانشکده/گروه ریاضی، فیزیک،شیمی ،زمین شناسی و زیست شناسی

آئین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان) قابل توجه روسای دانشکده/گروه ریاضی، فیزیک،شیمی ،زمین شناسی و زیست شناسی، فرم های نامزدها و درخواست کنندگان شایسته است حداکثر تا پایان اسفند ماه 1400 به آدرس زیر ارسال شوند.
آئین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان)
قابل توجه روسای دانشکده/گروه ریاضی، فیزیک،شیمی ،زمین شناسی و زیست شناسی، فرم های نامزدها و درخواست کنندگان شایسته است حداکثر تا پایان اسفند ماه 1400 بصورت الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی زیر فرستاده شود.
basic@ias.ac.ir
 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن دفتر گروه علوم پایه 88645595   تماس برقرار شود.فرم ها در سایت فرهنگستان علوم http://www.ias.ac.ir- گروه علوم پایه- فراخوان جایزه ابوریحان موجود است.

برای دانلود فایل ها کلیک کنیدو
فایل1
فایل2 
فایل3
فایل4
فایل5