تاریخ : شنبه 18 دي 1400
کد 154

پذیرش تعداد دو فقره بورس کوتاه مدت (75 روزه)

پذیرش تعداد دو فقره بورس کوتاه مدت (75 روزه) دانشگاه جمهوریت سیواس کشور ترکیه

پذیرش تعداد دو فقره بورس کوتاه مدت (75 روزه) دانشگاه جمهوریت سیواس کشور ترکیه در مقطع کارشناسی ارشد/دکتری ویژه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اطلاعیه
دانشگاه جمهوریت سیواس کشور ترکیه در راستای تفاهم نامه منعقده با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص همکاریهای علمی تعداد دو فقره بورس کوتاه مدت (75 روزه)  با پرداخت هزینه زندگی در رشته های الهیات (1 نفر) و علوم تربیتی یا تربیت بدنی (1 نفر) در مقطع کارشناسی ارشد/دکتری اختصاص داده است. شروع این دوره از ترم بهاره امسال خواهد بود. دانشجویان متقاضی استفاده از این بورس می توانند درخواست خود را از طریق استاد راهنمای خود حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری جهت بررسی و اقدام لازم به مدیر گروه مربوطه تحویل نمایند.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه