تاریخ : شنبه 4 آبان 1398
کد 141

برگزارای کارگاه آشنایی با فرصتهای پژوهشی بین المللی

برگزارای کارگاه آشنایی با فرصتهای پژوهشی بین المللی
مباحث ارائه شده در کارگاه آشنایی با فرصتهای پژوهشی بین المللی در اتحادیه اروپا:


 

جهت دریافت مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی روش و مدیریت تحقیق با عنوان آشنایی با فرصتهای پژوهشی در اتحادیه اروپا که به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و با همکاری گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی تهران در روز یکشنبه 21 مهر ماه 98 برگزار گردید، کلیک فرمایید.