چهارشنبه 31 شهريور 1400 _ 15 صفر 1443 _ 22 سپتامبر 2021
فارسی | English
  امروز
چهارشنبه
شهريور 1400
31
قمری:15 صفر 1443

میلادی:22 سپتامبر 2021
 
تاریخ : يکشنبه 17 شهريور 1398     |     کد : 139

مدرسه تابستانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مدرسه تابستانی سال 98 را برگزار کرد.

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری با همکاری شورای صنفی دانشجویان مدرسه تابستانی دانشگاه را برگزار نمودند.

در راستای برگزاری دوره های مهارت افزایی و کمک به افزایش اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی و آشنایی دانشجویان با مفاهیم و الزامات راه اندازی کسب و کار, مدرسه تابستانی دانشگاه با چهار دوره آموزشی در ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ در پردیس تبریز دانشگاه توسط گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری و با همکاری شورای صنفی دانشگاه با تدریس آقایان دکترمحمد فاریابی و دکتر مرتضی مختاری برگزار گردید. در این کارگاه ها که 120 نفر از دانشجویان شرکت کرده بودند مباحثی با عناوین ذیل برای شرکت کنندگان ارائه گردید:
1_ تیم سازی و شبکه سازی با صنایع بزرگ و سرمایه گذاران مطرح
2_شناسایی نیاز بازار کار و ارتقای دانش کسب و کار
3_بازاریابی دیجیتال
4_ ارتقای دانش فنی و توسعه محصول

لازم به توضیح است که این مدرسه تحت عنوان «مدرسه کسب و کار» بصورت فصلی و با عناوین دوره های متنوع و اساتید مجرب برگزار خواهد شد.
چاپ چاپ