جمعه 22 فروردين 1399 _ 17 شعبان 1441 _ 10 آوریل 2020
فارسی | English
  امروز
جمعه
فروردين 1399
22
قمری:17 شعبان 1441

میلادی:10 آوریل 2020
 
تاریخ : يکشنبه 30 تير 1398     |     کد : 134

سرکنسول کشور ترکیه، حسین گون کور، از مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز نوآوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بازدید کرد.

حسین گون کور، سرکنسول کشور ترکیه در تبریز، در روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه، از مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز نوآوری دانشگاه، واقع در پردیس تبریز این دانشگاه، بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سرکنسول کشور ترکیه در تبریز، در روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه، در رأس هیاتی از مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز نوآوری دانشگاه، واقع در پردیس تبریز این دانشگاه، بازدید نمود.

دربازدید سرکنسول کشور ترکیه از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، که دکتر علی عجمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و جمعی از مدیران امور فناوری و امور روابط بین الملل دانشگاه حضورداشتند، نمایشگاه توانمندیهای اساتید و دانشجویان دانشکده های علوم پایه، فنی ومهندسی، فناوری اطلاعات وکشاورزی در قالب 15 غرفه در محل استقرار شرکت های دانش بنیان وسایر شرکتهای فناور، که آخرین یافته و محصول خود را  در حوزه پژوهش های کاربردی به نمایش گذاشته بودند مورد بازدید هیات مذکور قرار گرفت.
 سرکنسول ترکیه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: خوشحالیم که ما امروز روز بسیار خوب و امیدوار کننده‌ای داشتیم، با تعدادی ازشرکت های مستقر در پردیس دانشگاه آشنا شدیم و معتقدیم که میتوان همکاری های جالبی به صورت دوجانبه شروع کرد. وی خواستار پیگیری فعال و استمرار همکاریها و دریافت اطلاعات و مشخصات شرکتهای  مستقر در دانشگاه شد.
چاپ چاپ