چهارشنبه 30 بهمن 1398 _ 25 جمادى الثانية 1441 _ 19 فوریه 2020
فارسی | English
  امروز
چهارشنبه
بهمن 1398
30
قمری:25 جمادى الثانية 1441

میلادی:19 فوریه 2020
 
تاریخ : شنبه 29 دي 1397     |     کد : 115

گزارش بیست و سومین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی

پنل بیست و سوم از میز آینده پژوهی آموزش عالی با عنوان «آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران» گزارش گردید

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، گزارش پنل بیست و سوم از میز آینده پژوهی آموزش عالی را با عنوان «آینده تأثیر اجتماعی دانشگاه در ایران» را ارائه نمود. لطفا" جهت مشاهده گزارش کلیک فرمائید.
چاپ چاپ