آرشیو انعقاد تفاهم نامه

نشست تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

نشست تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

نشست تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

(1)

نشست تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

چهارشنبه 5 بهمن 1401
بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از گروه صنعتی نورد کاران فولاد غرب آذرناب خاوری

بازدید از گروه صنعتی فولاد غرب

بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از گروه صنعتی نورد کاران فولاد غرب آذرناب خاوری

(4)

بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از گروه صنعتی نورد کاران فولاد غرب آذرناب خاوری

يکشنبه 2 بهمن 1401
بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز

بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز

بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز

(3)

بازدید ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیات همراه از شرکت ایران خودروی تبریز و برگزاری جلسه ارتباط با صنعت با مدیرعامل و مدیران شرکت

چهارشنبه 28 دي 1401
بازدید از شرکت چاپ آذرسان

بازدید از شرکت چاپ آذرسان

بازدید از شرکت چاپ آذرسان

(3)

بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه و امضای تفاهمنامه همکاری علمی پژوهشی و فناوری با شرکت آذرسان

چهارشنبه 14 دي 1401