آرشیو چرخش 3 مطلب - معاونت پژوهشی

نشست تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

نشست تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

نشست تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

(1)

نشست تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

چهارشنبه 5 بهمن 1401
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

(1)

انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، تحقیقاتی بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و شرکت برق منطقه آذربایجان

چهارشنبه 5 بهمن 1401
بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از گروه صنعتی نورد کاران فولاد غرب آذرناب خاوری

بازدید از گروه صنعتی فولاد غرب

بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از گروه صنعتی نورد کاران فولاد غرب آذرناب خاوری

(4)

بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از گروه صنعتی نورد کاران فولاد غرب آذرناب خاوری

يکشنبه 2 بهمن 1401
بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز

بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز

بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز

(3)

بازدید ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیات همراه از شرکت ایران خودروی تبریز و برگزاری جلسه ارتباط با صنعت با مدیرعامل و مدیران شرکت

چهارشنبه 28 دي 1401
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان و مجتمع مس سونگون

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان و مجتمع مس سونگون

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان و مجتمع مس سونگون

(6)

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان و مجتمع مس سونگون

سه شنبه 20 دي 1401
بازدید از شرکت چاپ آذرسان

بازدید از شرکت چاپ آذرسان

بازدید از شرکت چاپ آذرسان

(3)

بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه و امضای تفاهمنامه همکاری علمی پژوهشی و فناوری با شرکت آذرسان

چهارشنبه 14 دي 1401
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت چاپ آذرسان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت چاپ آذرسان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت چاپ آذرسان

(1)

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با شرکت چاپ آذرسان

چهارشنبه 14 دي 1401
بازدید صنعتی از مجتمع مس سونگون

بازدید صنعتی از مجتمع مس سونگون

بازدید صنعتی از مجتمع مس سونگون

(1)

بازدید صنعتی ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیات همراه از مجتمع مس سونگون و برگزاری جلسه ارتباط با صنعت

سه شنبه 29 آذر 1401
برگزارای کارگاه  آشنایی با فرصتهای پژوهشی بین المللی

برگزارای کارگاه آشنایی با فرصتهای پژوهشی بین المللی

(522)

برگزارای کارگاه آشنایی با فرصتهای پژوهشی بین المللی

شنبه 4 آبان 1398
حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، دوره های مهارتی نیمسال اول سال تحصیلی را اعلام نمود.

اعلام دوره های مهارتی نیمسال اول سال تحصیلی جدید

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، دوره های مهارتی نیمسال اول سال تحصیلی را اعلام نمود.

(315)

مدیریت امور فناوری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، دوره های مهارتی نیمسال اول سال تحصیلی99-98 را اعلام نمود.

شنبه 23 شهريور 1398