جمعه 22 فروردين 1399 _ 17 شعبان 1441 _ 10 آوریل 2020
فارسی | English
  امروز
جمعه
فروردين 1399
22
قمری:17 شعبان 1441

میلادی:10 آوریل 2020
 
 زیرنویس - معاونت پژوهشی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

ایران باید کشوری عالم شود و جوانان ما باید با حرکتی جهادی، علم را به فناوری، فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه کشور وصل و مرتبط کند. (مقام معظم رهبری)

ایران باید کشوری عالم شود و جوانان ما باید با حرکتی جهادی، علم را به فناوری، فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه کشور وصل و مرتبط کند.  (مقام معظم رهبری)                                                  	ایران باید کشوری عالم شود و جوانان ما باید با حرکتی جهادی، علم را به فناوری، فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه کشور وصل و مرتبط کند. (مقام معظم رهبری )
چهارشنبه 22 آذر 1391

هر ظرفی از محتوایی که در آن قرار دارد پر می شود مگر ظرف علم که هر چه محتوا در آن افزوده شود به ظرفیتش بیفزاید . حضرت علی (ع)

هر ظرفی از محتوایی که در آن قرار دارد پر می شود مگر ظرف علم که هر چه محتوا در آن افزوده شود به ظرفیتش بیفزاید . حضرت علی (ع)                               هر ظرفی از محتوایی که در آن قرار دارد پر می شود مگر ظرف علم که هر چه محتوا در آن افزوده شود به ظرفیتش بیفزاید . حضرت علی (ع)
چهارشنبه 22 آذر 1391

دانش بهتر از عملکرد نا آگاهانه است و دانشمند راستین کسی است که بر دانش خود عمل می کند . پیامبر اکرم (ص)

دانش بهتر از عملکرد نا آگاهانه است و دانشمند راستین کسی است که بر دانش خود عمل می کند .  پیامبر اکرم (ص) دانش بهتر از عملکرد نا آگاهانه است و دانشمند راستین کسی است که بر دانش خود عمل می کند . پیامبر اکرم (ص)
چهارشنبه 22 آذر 1391

تحقیق کردن یک مجاهدت مستمر علمی است . مقام معظم رهبری

تحقیق کردن یک مجاهدت مستمر علمی است .  مقام معظم رهبری تحقیق کردن یک مجاهدت مستمر علمی است . مقام معظم رهبری
چهارشنبه 22 آذر 1391

پژوهش کلید تحقق، پویایی و توسعه است

پژوهش کلید تحقق، پویایی و توسعه است پژوهش کلید تحقق، پویایی و توسعه است
چهارشنبه 22 آذر 1391

پژوهش و فناوري ضامن تداوم سربلندي ايران اسلامي در عرصه هاي مختلف علمي است

پژوهش و فناوري ضامن تداوم سربلندي ايران اسلامي در عرصه هاي مختلف علمي است پژوهش و فناوري ضامن تداوم سربلندي ايران اسلامي در عرصه هاي مختلف علمي است
سه شنبه 21 آذر 1391

پژوهش را باور كنيم و بدون پژوهش تصميم گيري نكنيم

پژوهش را باور كنيم و بدون پژوهش تصميم گيري نكنيم پژوهش را باور كنيم و بدون پژوهش تصميم گيري نكنيم
سه شنبه 21 آذر 1391

سنگ بناي توسعه دانشگاه ، پژوهش و تحقيق است

سنگ بناي توسعه دانشگاه ، پژوهش و تحقيق است سنگ بناي توسعه دانشگاه ، پژوهش و تحقيق است
سه شنبه 21 آذر 1391

اساس كارآفريني ، پژوهش و تحقيق است

اساس كارآفريني ، پژوهش و تحقيق است اساس كارآفريني ، پژوهش و تحقيق است
سه شنبه 21 آذر 1391

علم ، پيشرفت علمي و فراگيري نياز اول كشور است .(مقام معظم رهبري )

علم ، پيشرفت علمي و فراگيري نياز اول كشور است .(مقام معظم رهبري ) علم ، پيشرفت علمي و فراگيري نياز اول كشور است .(مقام معظم رهبري )
سه شنبه 21 آذر 1391