معاونت پژوهش و فناوری

حوزه معاونت پژوهش و فناوری


امور پژوهشی یکی از مهمترين اهداف دانشگاه است. اين معاونت مسئول ارائه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می‌باشد. سياست‌گذاری در امر پژوهش و فناوری، ارتباط با صنعت و جامعه،  برقراری ارتباط با دانشگاه‌هاي داخلی و خارجی، همكاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی از طريق برگزاري سمينارها و همايش‌های علمی، نشر يافته‌های علمي و نظارت بر كليه امور پژوهشی دانشگاه، كتابخانه‌ها و بانك‌های اطلاعاتی دانشگاهی جزء وظايف اين معاونت می‌باشد.
 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، رياست شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، رياست شورای سردبیران نشریه‌های علمی دانشگاه، دبير شورای قطب‌هاي علمی دانشگاه، رياست شورای برنامه‌ريزی و بهسازی كتابخانه‌ها، رياست شورای سياست‌گذاری‌های واحدهای پژوهشی و فناوری دانشگاه را به عهده دارد.

وظایف و اختیارات معاونت پژوهش و فناوری 

 • تهيه و پيشنهاد آيين‏ نامه‌‏هاى مختلف پژوهشی و فناوری با كمك مسئولان ذى‌ربط و نظارت بر حُسن اجراى آن­ها
 • انجام بررسی‌هاى لازم و تصميم­‌گیری درباره فعاليت‌هاى پژوهشی و فناوری
 • برقرارى ارتباط با جامعه، صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌ها جهت انعقاد تفاهم‌نامه و اجرای قراردادهای صنعتی
 • برقرارى ارتباط با دانشگاه‌هاى داخلى و خارجى و نيز مؤسسات علمى برای جلب همكارى آنان در زمينه‏ هاى گوناگون پژوهشى و فناوری
 • همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى همایش‌ها و كنفرانس‌های علمى و اجراى كليه امور قراردادهاى پژوهشى و فناوری بين دانشگاه و دیگر مؤسسات
 • همكارى در اجراى دوره‏ هاى كوتاه‏ مدت پژوهشى براى مؤسسات غير دانشگاهى
 • نظارت بر نشر آثار علمی دانشگاه
 • برنامه‏ ريزى برای استفاده اعضاى هيأت علمى از فرصت‌هاى مطالعاتى
 • تهيه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاى پژوهشى و فناوری در قالب برنامه‏ هاى ميان‌مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهشى و فناوری دانشگاه
 • نظارت بر توزيع و تخصيص مأموريت‌هاى علمى خارج از كشور
 • نظارت بر تهيه و تدوين اساسنامه‌ها و آيين‏ نامه‌هاى واحدهای پژوهشى و فناوری وابسته
 • مطالعات لازم در زمينه ارزشيابى فعاليت‌هاى پژوهشى و فناوری و ارزيابى ‏عملكرد پژوهشى و فناوری سالانه ‏دانشگاه
 • نظارت بر كليه امور پژوهشى و فناوری، كتابخانه‏ ها و بانك‌هاى اطلاعاتى دانشگاه
 • نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و فناوری
 • ايجاد زمينه‏‌هاى مناسب و لازم به منظور توسعه طرح‌هاى پژوهشى و فناوری
 • بررسى و ارزيابى فعاليت‌هاى دانشگاه در چارچوب برنامه‏ هاى رشد و توسعه كشور در بخش آموزش‏ عالى و طرح در هيات رئيسه
 • نظارت بر واحدهاى پژوهشى دانشگاه
 • و انجام دیگر امور محول شده
 

معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:

 • محمد کریمی (از مهر 68 تا خرداد 72)
 • مهندس عبداله کیوانی (از تیر 72 تا اسفند 72)
 • دکتر قربان علمی (از فروردین 73 تا شهریور 79)
 • دکتر سیدمسعود سیداحمدیان (از مهر 79 تا دی 85)
 • دکتر ذوالفقار رضوانی (از دی 85 تا خرداد 89)
 • دکتر رضا نقی‌پور (از مهر 89 تا خرداد 91)
 • دکتر علیرضا راستکار ابراهیم‌زاده (از خرداد 91 تا آبان93)
 • دکتر علی عجمی (از آبان 1393 تا آذر 1401)
 • دکتر علیرضا امانی قدیم (از دی ماه 1401 تاکنون)

محل معاونت پژوهش و فناوری: طبقه دوم ساختمای اداری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • نوشته شده
 • در دوشنبه 1401/10/26
 • ساعت 12:25
 • توسط علی حسینی